تگ - تولید کلاه ایمنی موتورسیکلت

تست کلاه کاسکت

تست کلاه کاسکت

تست کلاه کاسکت::::هر موسسه ای روال های جدی و سخت گيرانه اي برای تست کلاه کاسکت دارد:         ضربه- ظرفيت جذب تکان های کلاه ايمني نفوذ- توانايي کلاه ايمني موتور  در مقاومت در برابر ضربه از يک شي نوک تيز نگهداری- توانايي چانه بند در محکم ماندن بدون کش آمدن و يا...

ادامه مطلب...
اجزا اصلی کلاه کاسکت

اجزا اصلی کلاه کاسکت

اجزا اصلی کلاه کاسکت:::: این مقاله شامل شرح اجزا اصلی تشکیل دهنده کلاه کاسکت به صورت تصویری می باشد   که شامل : پوسته بیرونی سخت  ،بالشتک راحتی /فیت گردن ،آستر جذب ضربه ،بالشتک  راحتی /فیت کردن ،محافظ صورت ،محافظ صورت اضافی ،سیستم نگهداری می باشد که در شکل زیر به...

ادامه مطلب...

انتخاب کلاه ايمني موتور

انتخاب کلاه ايمني موتور:::: در حالی که رنگ، طرح و قيمت ممکن است بخشی از انتخاب کلاه ايمني موتور شما در رابطه با خريد کلاه ايمني باشد بايد در درجه اول به محافظت و راحتی فکر کنيد.   يک کلاه کاسکت تمام- صورت بيشترين مقدار محافظت را به جهت پوشاندن...

ادامه مطلب...

چطور یک کلاه ایمنی کار میکند

چطور یک کلاه ایمنی کار میکند:::::کلا ه ايمني هاي مختلف، کارهای مختلفی مي کنند. کلاه هاي سخت درساختمان سازی و صنايع سنگين کلاه های ايمني فوتبال بر سر قهرمانان و کلاه هاي Kevlar بر سر نيروهاي ارتشی از اين دست مي باشند. هيچکدام با يکديگر قابل تعويض نيستند. کلاه...

ادامه مطلب...