تگ - کلاه ایمنی موتور

کار کلاه ایمنی موتور

کار کلاه ایمنی موتور ::::| بيشتر فعاليت ها دارای لوازم و تجهيزات مناسب محافظتی خود می باشند که موتورسيکلت سواری از اين قاعده مستثنی نيست. هر سوار و پياده اي بايد کفش پوشاننده قوزک، شلوارهای بلند، ژاکت آستين بلند، دستکش های موتورسيکلت سواری پوشاننده انگشتان و يک کلاه ايمني...

ادامه مطلب...